• صفحه اصلی
  • خدمات
  • رزرو نوبت آنلاین
  • مجله پزشکی
  • درباره ما

سونوگرافی

شما می توانید  در کلینیک خانم دکتر شکوفه حسینی توسط پزشک متخصص سونوگرافی شوید.

تقویم نوبت دهی 
سونوگرافی

در حال حاضر نوبتی برای رزرو آنلاین وجود ندارد. میتوانید جهت تعیین وقت با ما تماس بگیرید.

رزرو نوبت 
سونوگرافی

اطلاعات و تاریخ مورد نظر را جهت مشاهده نوبت های موجود وارد نمایید
جستجوی نوبت